Årsredovisning

Årsredovisning för ditt företag

Skapa årsredovisningen enkelt själv för ditt aktiebolag

Enkel registrering. Betala först när du är klar. Du binder dig inte till något.

Årsredovisning
Illustration prova först, betala sen

Läs in din bokföring

Oavsett bokföringsprogram, exportera din SIE-fil och importera till Aprisa Digital Årsredovisning

Illustration esignering

Fyll i årsredovisningen

Årsredovisningen skapas automatiskt när du läser in bokföringen. Med en förinställd mall och vägledning till varje avsnitt direkt i programmet kan du enkelt fylla i det som saknas.

Illustration support

Lämna in

Exportera din årsredovisning till PDF och signera tryggt med BankID.

Prova gratis!

Lämna in årsredovisningen i tid

Har ditt företag bokslutsdatum 31 mars 2023? Då behöver du inkomma med din årsredovisning till Bolagsverket senast 31 oktober 2023.
Läs mer hos Bolagsverket

Illustration cloud based solution

100% Molnbaserat

Ingen programvara behövs och allt sparas säkert i molnet.

Illustration support

Vi finns för dig!

När du behöver hjälp kan du enkelt kontakta vår support.

Illustration fast flow

Ännu enklare nästa år

Dina uppgifter sparas och förs över automatiskt nästa år.

Börja direkt med Aprisa Digital Årsredovisning

Exportera bokföringen som SIE-fil från ditt bokföringsprogram och importera enkelt i Aprisa Digital Årsredovisning!

Vilket bokföringsprogram använder du?

Prova först, betala när du är klar!

Fast pris utan dolda avgifter.

Kom igång gratis!
Illustration support

FAQ

Ja, alla aktiebolag har en skyldighet att skicka in en årsredovisning till Bolagsverket. Det är styrelsens ansvar att årsredovisningen har inkommit till Bolagsverket senaste sju månader efter räkenskapsårets slut. Det innebär till exempel att aktiebolag som har räkenskapsår enligt kalenderåret, dvs. räkenskapsårets slut är den 31 december 2022, behöver inkomma med årsredovisningen senast 31 juli 2023.

En årsredovisning är en sammanställning över räkenskapsåret. Vilka delar som ska ingå och hur den ska upprättas bestäms av Årsredovisningslagen ÅRL (1995:1554). Årsredovisningens syfte är att ge företagets intressenter information om företagets resultat, ställning och utveckling. Läs mer om syftet med redovisningen hos Skatteverket.

En årsredovisning ska alltid innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter samt underskrifter. Årsredovisningen som lämnas in till Bolagsverket ska dessutom innehålla ett fastställelseintyg i original. En del företag behöver även lämna mer information i årsredovisningen.

Du skapar en användare och laddar upp din bokföringsfil. Därefter fyller du i årsredovisningen med hjälp av vår förinställda mall. När du är klar med din årsredovisning, färdigställ genom att exportera till PDF och signera med BankID!

I Aprisa Digital Årsredovisning jobbar du interaktivt direkt i årsredovisningen och ser resultatet i realtid. Det är enkelt att registrera sig och komma igång! Importera din SIE-fil, fyll i det som saknas och signera med BankID. Därefter kan du ladda ner den slutgiltiga PDF:en och lämna in till Bolagsverket.

Ja, du behöver en SIE-fil för att använda Aprisa Digital Årsredovisning. Exportera SIE-filen från ditt bokföringsprogram och importera i Digital Årsredovisning.

Nej, digital inlämning till Bolagsverket är under utveckling. Tillsvidare behöver du skicka in årsredovisningen med posten till Bolagsverket.

Adress:
Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall

Med vår färdiga mall med alla delar som ska ingå i årsredovisningen och guider till varje avsnitt direkt i programmet gör vi det enklare för dig att göra rätt. Tycker du det är svårt och behöver hjälp med framtagandet av årsredovisningen rekommenderar vi dig istället att anlita en redovisningskonsult. Kontakta vår support om du vill att vi rekommenderar en redovisningspartner åt dig.

Du kan skapa en användare och testa tjänsten gratis. När du är klar med årsredovisningen och vill exportera den till PDF och signera med BankID kostar det 1399 kr.

Du kan skapa en användare och testa tjänsten gratis. Du förbinder dig inte till något. Först när du är klar och vill exportera årsredovisningen till PDF och signera med BankID kostar det 1399 kr.

Det går bra att ändra årsredovisningen när du vill. Du kan låsa och låsa upp en årsredovisning i programmet hur många gånger som helst utan att det kostar något extra. Behöver du ersätta en redan registrerad årsredovisning hos Bolagsverket? Läs mer här.

Dina uppgifter sparas och förs över till nästa räkenskapsår. På så vis blir det ännu enklare att skapa årsredovisning i programmet nästa år!

Din data sparas tryggt och säkert online i molnet. Läs mer om våra underbiträden.

Aprisa Digital årsredovisning stödjer i dagsläget officiellt enbart årsredovisning för aktiebolag. När bokföringen läses in i programmet skapas automatiskt en årsredovisning för aktiebolag som följer Bokföringsnämndens regelverk för årsredovisning i mindre företag, det så kallade K2-regelverket.

Du kan däremot på egen hand justera årsredovisningen för att skapa årsredovisning för andra bolagsformer, t.ex. handelsbolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, samfälligheter m.fl. Det går givetvis också bra att använda våra flexibla funktioner för att upprätta årsredovisningar enligt K3-regelverket, även om det ännu inte finns en färdig mall att tillgå.

Vår byråversion Aprisa Bokslut & Årsredovisning används av redovisningsbyråer för att upprätta årsredovisningar åt olika bolagsformer och för företag med olika redovisningsprinciper. Vi arbetar för att även ge Digital Årsredovisning de mallar och stöd som behövs för att du ska kunna skapa årsredovisningar för fler bolagsformer än aktiebolag!

Aprisa Digital Årsredovisning är en gör-det-själv-tjänst enbart för att skapa årsredovisning online. Du behöver således vara klar med bokslutet innan du läser in SIE-filen i programmet. Vill du göra både bokslut och årsredovisning hänvisar vi dig istället till vår byråversion Aprisa Bokslut & Årsredovisning.

Till byråer rekommenderar vi istället Aprisa Bokslut & Årsredovisning, ett användarvänligt och effektivt bokslut och årsredovisningsprogram online för dig som arbetar med flera kunder!